Ana Sayfa Ekonomi 5 Mayıs 2023 111 Görüntüleme

TELKODER Kesimin Beklentilerine Dikkat Çekiyor

Seçim Beyannamelerinde ve Mutabakatlarında Telekomünikasyon Sektörü…

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 14 Mayıs günü yapılacak seçimler öncesi Cumhur ve Millet ittifaklarının paylaştığı seçim beyannameleri ve ortak mutabakatlar kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Seçim sonrası iktidara gelecek karar vericilere yönelik bir mühlet evvel yaptığı açıklamaya ait hatırlatmalarda da bulunan TELKODER, yeni devirde elektronik haberleşme kesimini daha fazla rekabete taşıyacak ve büyütecek siyasetler izlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 14 Mayıs günü yapılacak seçimler öncesi Cumhur ve Millet ittifaklarının paylaştığı seçim beyannameleri ve ortak mutabakatlar kapsamında değerlendirmelerde bulundu ve yakın geçmişte yaptığı teklifleri yineledi. TELKODER, telekomünikasyon bölümü özelinde Cumhur ve Millet ittifaklarının seçim beyannameleri ve ortak mutabakatlara yansıttığı “seçim sonrası yapılacaklar” başlıklarına yönelik görüşlerini kesim ve kamuoyuyla paylaştı. Telekomünikasyon bölümünün acil tahlil beklediği bahislere ait bu eforlarının siyasilere rastgele bir puan kazandırma yahut kaybettirme bakışında gerçekleştirmediklerinin altını çizen TELKODER İdare Heyeti Lideri Halil Ender Teberci, “Amacımız bölümün tahlil bekleyen meselelerinin tam olarak anlaşılmasıdır” dedi. TELKODER’in açıklaması şöyle:

AKP Liderliğindeki Cumhur İttifakının Telekomünikasyonda Yapılacaklar Listesi

AKP İnternet sitesinde yer alan “Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Adımlar – 2023 Seçim Bildirgesi” başlıklı (482 sayfa) evrak ve “Yarın Değil Çabucak Artık – 2023 Seçim Bildirgesi” başlıklı (127 sayfa, ana metnin özeti) Seçim bildirgeleri 11 Nisan 2023 tarihinde CUMHUR İTTİFAKI seçim bildirgesi olarak ilan edildi. Seçim bildirgesinin Elektronik Haberleşme Hizmetleri açısından tatmin edici olmadığı görülüyor. Yapısal sıkıntıların neredeyse çok azına yer verilmiş, sıkıntıların tahliline yönelik bir hareket planının ayrıntılarını görememekteyiz.

Aynı Seçim bildirgesinde Elektronik Haberleşme alanında şimdiye kadar yapılanlar kısmı başka alanlarla karşılaştırıldığında çok kısa geçilmiştir ve üzülerek belirtmek isteriz ki Elektronik Haberleşme Kısmında yapılacaklar listesinde yalnızca 4 husus bulunuyor ve bunlar da çok ayrıntılı ele alınmamıştır. Lakin ilgili başkanların geçmişte yaptıkları açıklamalar kapsamında bölümün değerinin farkında olduklarını biliyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye’nin geleceği için kritik bir role sahip olduğu kabul edilen Elektronik Haberleşme bölümünün daha öncelikli ve sıkıntılarına yönelik daha net tanımlamaların yapılarak ele alınmasını bekleyeceğiz. Cumhur İttifakı seçim bildirgesinde belirtilen başlıklar şöyle:

“18. Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüm”

  • Ülkemizi dijital dönüşümü ilgilendiren milletlerarası endekslerde birinci 10’a taşıyacağız.
  • Dijital Devlet Stratejisini ve Ulusal Data Stratejisini hayata geçireceğiz.
  • 6698 sayılı Şahsî Dataların Korunması Kanununu, Avrupa Genel Data Müdafaa Tüzüğüyle uyumlu olarak güncelleyerek ferdî bilgilerimizi müdafaaya devam edeceğiz.
  • Girişimcilerimizin bulut bilişim ve bilgi merkezlerine erişimlerini kolaylaştıracak önlemleri alacağız.
  • Hazırlayacağımız bulut bilişim stratejisiyle kamu kurumlarının data saklama ve dataya erişim kapasitelerini güzelleştirecek, bilgiye dayalı karar takviye sistemlerini geliştireceğiz.”

“20. Ulaştırma ve Haberleşme”

  • İnternet altyapımızı dünya standartlarına uygun halde geliştirme çalışmalarımıza süratle devam edecek, 100 Mbit/saniye internet hizmetini her meskene ulaştıracak, 5G teknolojisi ile yüzde 100 oranında nüfus kapsaması sağlayacak, 6G teknolojisine yönelik çalışmaları başlatacağız. Fiber geniş bant abone yoğunluğunu uzun vadede tüm Türkiye’yi kapsayacak hale getireceğiz.
  • Planladığımız 67 milyar dolarlık haberleşme yatırımlarıyla, kısa vadede taşınabilir geniş bant abone yoğunluğunu yüzde 100’e çıkararak her meskene yüksek süratli internet hizmetini ulaştıracağız.
  • Fiber/optik alt yapımızı mümkün olan alanlarda ortak yatırımları ve maliyet aktifliğini teşvik ederek güçlendirmeye devam edeceğiz.
  • Genişleyen uydu filosu ve memleketler arası iş birlikleri ile Türkiye’yi global ölçekte hizmet verebilen dünyanın en büyük 10 uydu operatöründen birine dönüştüreceğiz.”

 

Millet İttifakının Telekomünikasyonda Yapılacaklar Listesi

30 Ocak tarihinde “Ortak Siyasetler Mutabakat Metni” halinde yayımlanmıştır. TELKODER olarak bugüne kadar dalımız ismine acilen yapılmasını talep ettiğimiz mevzuların değerli bir kısmının ilgili metinde yer aldığını görmekteyiz. Kesimimiz ismine çok kıymetli olan bu kelamların ve bakış açılarının hayata geçirip geçirmediklerinin de takipçisi olacağız. Millet İttifakınca kesimimizle ilgili öne çıkan hususlar şöyle:

“II- KAMU YÖNETİMİ”

• Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı kuracağız.

• Düzenleyici ve denetleyici kurumların idari ve mali bağımsızlıklarını sağlayacak ve yürütmenin müdahalelerine karşı koruyacağız.

• Düzenleyici ve denetleyici kurumlarda liyakat, şeffaflık, tarafsızlık, çoğulculuk, hesap verebilirlik ve ulaşılabilirlik prensiplerini temel alacağız.

“• Düzenleyici ve denetleyici kurumlarda çalışanların düzenledikleri bölümlerdeki kuruluşların idare heyetlerinde vazife almalarını önleyeceğiz.

• Rekabet Kurumu’nun işleyişine aktiflik kazandıracak, piyasalarda hâkim durumun berbata kullanılmasını engelleyeceğiz.

Liyakate Dayalı Kamu İşçi İdaresi ve Kamuda Bürokrasinin Azaltılması

• Merkez Bankası, TÜİK ve Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara atanacak Liderlerin atanmadan evvel Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kamuoyuna açık bir oturumda dinlenilmesini sağlayacağız.

• Düzenleyici ve denetleyici kurumların ve kamu bankalarının üst idaresine yapılacak atamalarda eğitim, dal deneyimi üzere kriterleri sıkılaştıracak ve titizlikle uygulanmasını sağlayacağız.

• Kamuda müsaade, lisans ve gibisi müracaatların durumunun ve kestirimi tamamlanma müddetinin dijital platformlar üzerinden takip edilmesini sağlayacağız.

 

“V-BİLİM, AR-GE, YENİLİKÇİLİK, GİRİŞİMCİLİK ve DİJİTAL DÖNÜŞÜM”

Dijital Dönüşüm

• Bilgi Teknolojileri ve İrtibat Kurumu’nun (BTK) bağımsızlığını sağlayacağız.

• Telekomünikasyon işletmecileri üzerindeki kontrol, dinleme baskısı ve ceza risklerini milletlerarası seviyede kabul görmüş unsurlarla uyumlu standartları temel alarak adil rekabet, teknoloji ve hizmette farklılaşma, özgürlük ve demokrasi temelinde çözeceğiz.

• Telekomünikasyon dalında hala devam eden tüm imtiyaz kontratlarını, geçmiş süreçleri ve periyot mevzuatlarını inceleyecek, gelişmiş ülke standartlarına uygun yeni bir yetkilendirme rejimi uygulamaya koyacağız.

• Rekabet şartları çerçevesinde telekomünikasyon bölümünün gelecek stratejisini uygulamaya koyacağız.

• Varlık Fonuna aktarılan Türk Telekom ve Turkcell paylarını Hazineye devredecek ve çağdaş yönetişim unsurlarına nazaran bağımsız bir formda yönetilmelerini sağlayacağız.

• Yeni teknolojilerin en süratli biçimde yayılmasını sağlamak için operatörlere 5G lisanslarını en kısa müddette vereceğiz.

• Kaynakların aktif kullanımı ve altyapı kurulumunun hızlandırılması için ortak altyapıların kurulması istikametinde düzenlemeler yapacağız.

• Ortak ve Yaygın Fiber/Optik Altyapısı oluşturulması için ilgili kurumların uyumuyla Fiber Strateji Dokümanı ve Aksiyon Planını oluşturacağız.

• Fiber/Optik uzunluğunu en kısa müddette 2 milyon kilometreye ulaştıracağız.

• Fiber altyapının geliştirilmesi maksadıyla geçiş hakkı mevzuatını ve fiyatlarını yine düzenleyeceğiz.

• Fiber altyapının hane ve işyerlerine kadar kesintisiz erişimini sağlayacağız.

• Ulusal fiber altyapı yatırımlarını hayata geçirilmesiyle bir arada kullanımı yaygınlaşacak olan 5G teknolojilerini geliştirme konusunda yerli girişimcilerimize dayanak sağlayacağız.

• 6G üzere temel fikri hakları içeren hususlarda kolektif çalışmayı üniversite sanayii iş birliği çerçevesinde destekleyeceğiz.

• Nüfusa nazaran sabit geniş bant yaygınlık oranında OECD düzeyini yakalayacağız.

• Her internet servis sağlayıcının erişebileceği geniş bant Türkiye Çevrimiçi İnternet Altyapı Haritası yayınlayacağız.

• Türkiye’yi yakın coğrafyanın internet trafik değişim merkezi haline getirmek için gerekli çalışmaları yapacağız.

• İnternete erişimi temel bir insan hakkı olarak tanımlayacak, vatandaşlarımızın her yerde, inançlı, süratli, ucuz ve sansürsüz internete erişimini sağlayacağız

• İnternet erişiminin üzerindeki vergileri indireceğiz.

• Dijital Hizmet Vergisi’ni indireceğiz.

• BTK kesintilerini indireceğiz.

• Fırsat eşitliğini sağlamak ve uzaktan eğitim süreçlerinde yaşanan adaletsizlikleri bertaraf etmek gayesiyle özel bölümle birlikte 6-25 yaş ortasındaki tüm öğrencilere ve gençlere aylık 5 GB internete ücretsiz erişim hizmeti sağlayacağız.

• Ortak kullanım alanlarında (meydanlar, kütüphaneler vs.) kesintisiz ve fiyatsız internet hizmeti vereceğiz.

• Kozmik Hizmet Fonu’nun şeffaf bir idare anlayışıyla emeline uygun olarak kullanacak, başta kır-kent ayrımında ve eğitimde dijital eşitsizlikleri ortadan kaldıracağız.

• Bilgi merkezlerine yönelik milletlerarası seviyede kabul görmüş prensiplerle uyumlu bir mevzuat altyapısı oluşturacağız.

• Ulusal ölçekte hizmet sunacak Türkiye bulut bilişimini hayata geçirecek, data toplama merkezleri üzerinde en ileri yapısal teknolojik donanım ve güvenlik içeriğini kuracağız.

• Data Merkezi İşletmecilerinin internet erişim maliyetlerini düşürecek, data merkezlerine özel finans modelleri ve teşvikler oluşturacağız.

• Bulut Bilişim Yasası ile global data merkezi yatırımcılarını Türkiye’ye çekecek teşvikler sağlayacağız.

• Taşınabilir ve geniş bant operatörlerin kapsama alanlarının, sürat datalarının, gerilim testi sonuçlarının, bağımsız bir konsorsiyum tarafından ölçümlenmesini ve topluma açık platformlarda yayınlanmasını sağlayacağız.

• Uydu teknolojileri alanlarında yapılan mevcut projelerin tamamlanmasını ve ülke muhtaçlığının gerektirdiği yeni projelerin hayata geçirilmesini sağlayacağız.

• 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Cürümlerle Çaba Edilmesi Hakkında Kanun’u tüm kullanıcıların toplumsal medya mecraları üzerindeki tabir özgürlüğünü ve şahsî mahremiyetini koruyacak formda, üniversal, çoğulcu ve demokratik unsurlar çerçevesinde ve geniş bir istişareyle tekrar düzenleyeceğiz.

• Türkiye’nin AB standartlarında inançlı ülke sınıfına girmesini sağlayacak, böylelikle bulut bilişim, büyük bilgi ve yapay zekâ kullanımının ve geliştirilmesinin önünü açacağız.

• 6698 sayılı Ferdî Dataları Muhafaza Kanunu’nu, Avrupa Birliği’nin Genel Bilgi Muhafaza Yönetmeliğiyle uyumlu hâle getireceğiz.

• Her okula donanım, yazılım ve fiber internet ilişkileri sağlayacağız.

 

“VI-SEKTÖREL POLİTİKALAR”

İç Ticaret ve Rekabet Politikası

• Sektörel düzenlemeye tabi piyasalarda baş gösterecek rekabet meselelerinin, Rekabet Kurumu ve ilgili sektörel düzenleyici otoriteler tarafından birlikte tahlile kavuşturulması için gerekli adımları atacak, bu hedefle Rekabet Kurumu ile sektörel düzenleyici otoriteler ortasındaki irtibat ve işbirliğini geliştirmeye yönelik bir Uyum Konseyi oluşturacağız.

• Rekabet Kurulu’na atama metotlarını gözden geçirecek, atanacak olan heyet üyelerinin rekabet hukuku ve siyaseti ile ilgili alanlarda en az on yıllık deneyime sahip olması şartını yürürlüğe koyacak, Konsey üyeliği mühletini altı yıla çıkaracak ve Şura üyelerinin bağımsızlığını garanti altına alacağız.

• Toplumsal medya ve başka internet hizmetleri üzere bölümlerde aktif rekabet ortamının güçlendireceğiz.

TELKODER olarak 21 yıldır siyasetten bağımsız olarak kesimimizin problemlerini çözmek üzere rastgele bir siyasi yaklaşıma yakın olmadan hareket etmekteyiz. Bölümümüzün hasebiyle da ülkemizin aydınlık yarınları için doğruları söylemeyi ve her vakit kamu kurumlarına elimizden gelen katkıyı sunmayı sürdüreceğiz. En büyük temennimiz demokratik ortamda halkımızın oylarıyla iktidara gelecek siyasalların dalımızın tahlil bekleyen problemlerine içtenlikle tahlil sağlaması olacaktır. Yakın bir vakitte yaptığımız açıklamadaki konuları da bu vesileyle kısaca tekrar etmek isteriz…

Ülkemiz yeni bir seçimle yeni bir periyoda giriyor ve bu yeni periyotta elektronik haberleşme dalını daha fazla rekabete taşıyarak vatandaşlarımızın bu hizmetlere daha kaliteli ve uygun kaidelerde ulaşmalarını sağlayacak daha şuurlu ve uzman siyasetler güdülmesi gerekiyor. Daha güçlü bir Türkiye için en kritik alanların başında olan telekomünikasyon bölümünün son yıllarda daha fazla atılım yapması gerekmektedir. Telekomünikasyon kesiminin, rekabeti net biçimde belirleyen bir gelişim stratejisi ve aksiyon planıyla geleceğe ahenk sağlayabileceği ve bunun da güçlü bir fiber altyapısıyla mümkün olacağından hareketle; öncelikle altyapının büyütülmesi için gerekli yatırımların yapılmasının önünün açılmasını, geçmiş yıllarda dal oyuncularının da mutabık kaldığı ortak altyapının hayata geçirilmesini beklemekteyiz.

Sektörlerin gelişmesi için bağımsız kurumların varlığı ve bu kurumların dal ile birlikte aktif çalışmalar yapması kıymetli. Telekomünikasyon dalı büyük bir potansiyel taşıyor ve dijitalleşen dünyada tüm ferdî hayatı ve iş dünyasını ve münasebetiyle da ekonomiyi sırtlanıyor. Seçimler sonrası ülkemizi yönetecek siyasetçilerin telekomünikasyon kesiminin gerçek manada artık önünü açması gerekiyor.  

Bağımsız heyetlerle ilgili yapısal problemlerin giderilmesi, fiber altyapının büyütülmesi, rekabetin sağlanması, internet ve haberleşme üzerindeki vergilerin indirilmesi, sabit geniş bant yaygınlığında en az OECD düzeyine ulaşılması, internet değişim merkezi kurulması ve geliştirilmesi ismine yürütülecek çalışmaların hızlandırılması, bulut ve data merkezleri hizmetleri alanında yatırımların önünün açılması ve bu alanlarda teşviklerin artırılması üzere bahislerde, seçim bildirgelerinde yer alan ve kesimimiz ismine çok kıymetli olan kelamların hayata geçirip geçirmediklerinin takipçisi olacağız.   

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

turkhacks.com hack forumu warez forum gaziantep escort bayan gaziantep escort
tokat escort muğla escort fethiye escort göcek escort hack forumbabilbet babilbet giriş bahis forum bahis forumu fethiye escort casino siteleri deneme bonusu veren siteler
hack forum